Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programına girmek için; Türk orta öğretim eğitimini tamamlamış veya yurt dışından eş değer bir eğitim almış olmak gereklidir. Yatay geçiş yapabilmek için ise; Yalova Üniversitesi Lisans-Önlisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek gerekmektedir.
Bölümün amacı; turizm işletmeciliği alanında çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler; yabancı dil olarak ingilizceyi, bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, modern işletmecilik ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır. 
Okulumuz bünyesindeki bölüm Olanaklarımız; Öğrencilerin uygulama yapabilecekleri aşçılık atölyesi, servis salonu,internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve konferans salonu bulunmaktadır. Projeksiyon ve internet bağlantısı gibi teknik donanımlı sınıflarda eğitim verilmektedir. Anlaşmalı otel içerisinde uygulamalı servis eğitimi verilmektedir. Bölüm kapsamında bir otelcilik otomasyon sistemi olan Opera PMS programının kullanıcı eğitimi ders kapsamında verilmektedir. Yeterlilik sağlayan öğrenciler kişisel tercihleriyle sertifika sınavlarına girme talebinde bulunabilirler. Ayrıca Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü, iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlemektedir. Mezunlarımız, turizm sektörünün her alanında tercihli olarak istihdam edilmektedirler.
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler, her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir. 
Bu programdan üst derece programlarına geçiş sağlanabilmektedir. Turizm ve Otel İşletmeciliği önlisans programından aşağıdaki lisans programlarına sınav ile geçiş yapılabilmektedir;
İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ve Turizm ve Otel İşletmeciliği.

Etiket: Hakkında