Misyonumuz;
 • Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitim, araştırma ve hizmeti geliştirmek için bilgi, program ve hizmet üreten evrensel bir eğitim kurumu olarak;
 • Turizmde çalışacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak,
 • Sektörün gelişmesine katkıda  bulunmak,
 • Turizmin ülke ekonomisindeki yerini ve önemini anlatmak,
 • Eğitim sayesinde teoriyi pratiğe dönüştürmek,
 • Turizm bilincinin geliştirilmesi için çaba göstermek,
 • Turizm işletmelerinde çalışanların bilgi ve becerilerini artırmaya çalışmaktır.

 

 Vizyonumuz;
 • Uluslararası ve ulusal seviye de  tanınırlığa sahip,
 • Tercih edilen, 
 • Katma değeri yüksek bilgi üreten,
 • Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişime ışık tutan,
 • Mezunlarının kısa sürede turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde istihdam edilerek Turizm bilim ve sanatının inceliklerini kavramış ,
 • Girişimci ve yenilikçi bir bölüm olmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Etiket: Misyon ve Vizyon